Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 22. Februar 2020 / 1. Gruppe

Kursdaten

22.02.2020 13:00 29.02.2020 13:00 07.03.2020 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 14. März 2020 / 1. Gruppe

Kursdaten

14.03.2020 13:00 21.03.2020 13:00 28.03.2020 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 25. April 2020 / 1. Gruppe

Kursdaten

25.04.2020 13:00 02.05.2020 13:00 09.05.2020 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 25. April 2020 / 2. Gruppe

Kursdaten

25.04.2020 13:00 02.05.2020 13:00 09.05.2020 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 16. Mai 2020 / 1. Gruppe

Kursdaten

16.05.2020 08:00 06.06.2020 08:00 13.06.2020 08:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 16. Mai 2020 / 2. Gruppe

Kursdaten

16.05.2020 08:00 06.06.2020 08:00 13.06.2020 08:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 20. Juni 2020 / 1. Gruppe

Kursdaten

20.06.2020 08:00 27.06.2020 08:00 04.07.2020 08:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 20. Juni 2020 / 2. Gruppe

Kursdaten

20.06.2020 08:00 27.06.2020 08:00 04.07.2020 08:00

Kursdauer

je 4 Sttunden

Freie Plätze

5

Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 15. August 2020 / 1. Gruppe

Kursdaten

15.08.2020 08:00 22.08.2020 08:00 29.08.2020 08:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 15. August 2020 / 2. Gruppe

Kursdaten

15.08.2020 08:00 22.08.2020 08:00 29.08.2020 08:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 05. September 2020 / 1. Gruppe

Kursdaten

05.09.2020 13:00 12.09.2020 13:00 19.09.2020 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 05. September 2020 / 2. Gruppe

Kursdaten

05.09.2020 13:00 12.09.2020 13:00 19.09.2020 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 17. Oktober 2020 / 1. Gruppe

Kursdaten

17.10.2020 13:00 24.10.2020 13:00 31.10.2020 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 17. Oktober 2020 / 2. Gruppe

Kursdaten

17.10.2020 13:00 24.10.2020 13:00 31.10.2020 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 07. November 2020 / 1. Gruppe

Kursdaten

07.11.2020 13:00 14.11.2020 13:00 21.11.2020 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 22. Februar 2020 / 1. Gruppe

Kursdaten

22.02.2020 13:00 29.02.2020 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 14. März 2020 / 1. Gruppe

Kursdaten

14.03.2020 13:00 21.03.2020 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 25. April 2020 / 1. Gruppe

Kursdaten

25.04.2020 13:00 02.05.2020 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 25. April 2020 / 2. Gruppe

Kursdaten

25.04.2020 13:00 02.05.2020 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 16. Mai 2020 / 1. Gruppe

Kursdaten

16.05.2020 08:00 06.06.2020 08:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 16. Mai 2020 / 2. Gruppe

Kursdaten

16.05.2020 08:00 06.06.2020 08:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 20. Juni 2020 / 1. Gruppe

Kursdaten

20.06.2020 08:00 27.06.2020 08:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 20. Juni 2020 / 2. Gruppe

Kursdaten

20.06.2020 08:00 27.06.2020 08:00

Kursdauer

je 4 Sttunden

Freie Plätze

5

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 15. August 2020 / 1. Gruppe

Kursdaten

15.08.2020 08:00 22.08.2020 08:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 15. August 2020 / 2. Gruppe

Kursdaten

15.08.2020 08:00 22.08.2020 08:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 05. September 2020 / 1. Gruppe

Kursdaten

05.09.2020 13:00 12.09.2020 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 05. September 2020 / 2. Gruppe

Kursdaten

05.09.2020 13:00 12.09.2020 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 17. Oktober 2020 / 1. Gruppe

Kursdaten

17.10.2020 13:00 24.10.2020 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 17. Oktober 2020 / 2. Gruppe

Kursdaten

17.10.2020 13:00 24.10.2020 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 07. November 2020 / 1. Gruppe

Kursdaten

07.11.2020 13:00 14.11.2020 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Verkehrskunde

Kursname

VKU 09. Dezember 2019

Kursdaten

09.12.2019 19:00 10.12.2019 19:00 16.12.2019 19:00 17.12.2019 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

0
Kurs ausgebucht

Verkehrskunde

Kursname

VKU 6. Januar 2020 / Montag bis Donnerstag

Kursdaten

06.01.2020 19:00 07.01.2020 19:00 08.01.2020 19:00 09.01.2020 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

11

Verkehrskunde

Kursname

VKU 13. Januar 2020 / zweimal Montag & Dienstag

Kursdaten

13.01.2020 19:00 14.01.2020 19:00 20.01.2020 19:00 21.01.2020 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

9

Verkehrskunde

Kursname

VKU 17. Februar 2020 / Montag bis Donnerstag

Kursdaten

17.02.2020 19:00 18.02.2020 19:00 19.02.2020 19:00 20.02.2020 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 24. Februar 2020 / zweimal Montag & Dienstag

Kursdaten

24.02.2020 19:00 25.02.2020 19:00 02.03.2020 19:00 03.03.2020 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 9. März 2020 / Montag bis Donnerstag

Kursdaten

09.03.2020 19:00 10.03.2020 19:00 11.03.2020 19:00 12.03.2020 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 16. März 2020 / Montag bis Donnerstag

Kursdaten

16.03.2020 19:00 17.03.2020 19:00 18.03.2020 19:00 19.03.2020 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 23.März 2020 / zweimal Montag & Dienstag

Kursdaten

23.03.2020 19:00 24.03.2020 19:00 30.03.2020 19:00 31.03.2020 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 27 April 2020 / Montag bis Donnerstag

Kursdaten

27.04.2020 19:00 28.04.2020 19:00 29.04.2020 19:00 30.04.2020 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 4. Mai 2020 / Montag bis Donnerstag

Kursdaten

04.05.2020 19:00 05.05.2020 19:00 06.05.2020 19:00 07.05.2020 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 11. Mai 2020 / zweimal Montag & Dienstag

Kursdaten

11.05.2020 19:00 12.05.2020 19:00 18.05.2020 19:00 19.05.2020 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 08. Juni 2020 / zweimal Montag & Dienstag

Kursdaten

08.06.2020 19:00 09.06.2020 19:00 15.06.2020 19:00 16.06.2020 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 22. Juni 2020 / Montag bis Donnerstag

Kursdaten

22.06.2020 19:00 23.06.2020 19:00 24.06.2020 19:00 25.06.2020 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 20. Juli 2020 / Montag bis Donnerstag

Kursdaten

20.07.2020 19:00 21.07.2020 19:00 22.07.2020 19:00 23.07.2020 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 17. August 2020 / zweimal Montag & Dienstag

Kursdaten

17.08.2020 19:00 18.08.2020 19:00 24.08.2020 19:00 25.08.2020 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 07. September 2020 / zweimal Montag & Dienstag

Kursdaten

07.09.2020 19:00 08.09.2020 19:00 14.09.2020 19:00 15.09.2020 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 21. September 2020 / Montag bis Donnerstag

Kursdaten

21.09.2020 19:00 22.09.2020 19:00 23.09.2020 19:00 24.09.2020 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 19. Oktober 2020 / Montag bis Donnerstag

Kursdaten

19.10.2020 19:00 20.10.2020 19:00 21.10.2020 19:00 22.10.2020 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 26. Oktober 2020 / zweimal Montag & Dienstag

Kursdaten

26.10.2020 19:00 27.10.2020 19:00 02.11.2020 19:00 03.11.2020 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 09. November 2020 / Montag bis Donnerstag

Kursdaten

09.11.2020 19:00 10.11.2020 19:00 11.11.2020 19:00 12.11.2020 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 23. November 2020 / Montag bis Donnerstag

Kursdaten

23.11.2020 19:00 24.11.2020 19:00 25.11.2020 19:00 26.11.2020 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 30. November 2020 / zweimal Montag & Dienstag

Kursdaten

30.11.2020 19:00 01.12.2020 19:00 07.12.2020 19:00 08.12.2020 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 14. Dezember 2020 / Montag bis Donnerstag

Kursdaten

14.12.2020 19:00 15.12.2020 19:00 16.12.2020 19:00 17.12.2020 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothlfekurs 13. Dezember 2019

Kursdaten

13.12.2019 18:00 14.12.2019 09:00 14.12.2019 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

10

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 17. Januar 2020

Kursdaten

17.01.2020 18:00 18.01.2020 09:00 18.01.2020 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 14. Februar 2020

Kursdaten

14.02.2020 18:00 15.02.2020 09:00 15.02.2020 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 28. Februar 2020

Kursdaten

28.02.2020 18:00 29.02.2020 09:00 29.02.2020 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 6. März 2020

Kursdaten

06.03.2020 18:00 07.03.2020 09:00 07.03.2020 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 20. März 2020

Kursdaten

20.03.2020 18:00 21.03.2020 09:00 21.03.2020 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 27. März 2020

Kursdaten

27.03.2020 18:00 28.03.2020 09:00 28.03.2020 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 24. April 2020

Kursdaten

24.04.2020 18:00 25.04.2020 09:00 25.04.2020 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 8. Mai 2020

Kursdaten

08.05.2020 18:00 09.05.2020 09:00 09.05.2020 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 5. Juni 2020

Kursdaten

05.06.2020 18:00 06.06.2020 09:00 06.06.2020 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 19. Juni 2020

Kursdaten

19.06.2020 18:00 20.06.2020 09:00 20.06.2020 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 26. Juni 2020

Kursdaten

26.06.2020 18:00 27.06.2020 09:00 27.06.2020 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 14. August 2020

Kursdaten

14.08.2020 18:00 15.08.2020 09:00 15.08.2020 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 28. August 2020

Kursdaten

28.08.2020 18:00 29.08.2020 09:00 29.08.2020 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 4. September 2020

Kursdaten

04.09.2020 18:00 05.09.2020 09:00 05.09.2020 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 18. September 2020

Kursdaten

18.09.2020 18:00 19.09.2020 09:00 19.09.2020 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 16. Oktober 2020

Kursdaten

16.10.2020 18:00 17.10.2020 09:00 17.10.2020 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 30. Oktober 2020

Kursdaten

30.10.2020 18:00 31.10.2020 09:00 31.10.2020 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 13. November 2020

Kursdaten

13.11.2020 18:00 14.11.2020 09:00 14.11.2020 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 27. November 2020

Kursdaten

27.11.2020 18:00 28.11.2020 09:00 28.11.2020 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 11. Dezember 2020

Kursdaten

11.12.2020 18:00 12.12.2020 09:00 12.12.2020 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12