Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Motorradgrundkurs 28. April 2015

Kursdaten

28.04.2018 13:00 05.05.2018 13:00 12.05.2018 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

1

Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Motorradgrundkurs 26. Mai 2018

Kursdaten

26.05.2018 08:00 02.06.2018 08:00 09.06.2018 08:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

4

Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Motorradgrundkurs 02. Juni 2018

Kursdaten

02.06.2018 13:00 09.06.2018 13:00 16.06.2018 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

4

Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Motorradgrundkurs 16. Juni 2018

Kursdaten

16.06.2018 08:00 23.06.2018 08:00 30.06.2018 08:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Motorradgrundkurs 07. Juli 2018

Kursdaten

07.07.2018 08:00 14.07.2018 08:00 21.07.2018 08:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Motorradgrundkurs 25. August 2018

Kursdaten

25.08.2018 08:00 01.09.2018 08:00 08.09.2018 08:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Motorradgrundkurs 15. September 2018

Kursdaten

15.09.2018 13:00 22.09.2018 13:00 29.09.2018 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Motorradgrundkurs 20. Oktober 2018

Kursdaten

20.10.2018 13:00 27.10.2018 13:00 03.11.2018 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Motorradgrundkurs 28. April 2015

Kursdaten

28.04.2018 13:00 05.05.2018 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

1

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Motorradgrundkurs 26. Mai 2018

Kursdaten

26.05.2018 08:00 02.06.2018 08:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

4

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Motorradgrundkurs 02. Juni 2018

Kursdaten

02.06.2018 13:00 09.06.2018 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

4

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Motorradgrundkurs 16. Juni 2018

Kursdaten

16.06.2018 08:00 23.06.2018 08:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Motorradgrundkurs 07. Juli 2018

Kursdaten

07.07.2018 08:00 14.07.2018 08:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Motorradgrundkurs 25. August 2018

Kursdaten

25.08.2018 08:00 01.09.2018 08:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Motorradgrundkurs 15. September 2018

Kursdaten

15.09.2018 13:00 22.09.2018 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Motorradgrundkurs 20. Oktober 2018

Kursdaten

20.10.2018 13:00 27.10.2018 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Verkehrskunde

Kursname

VKU 23. April 2018

Kursdaten

23.04.2018 19:00 24.04.2018 19:00 30.04.2018 19:00 02.05.2018 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

0
Kurs ausgebucht

Verkehrskunde

Kursname

VKU 15. Mai 2018

Kursdaten

15.05.2018 19:00 16.05.2018 19:00 22.05.2018 19:00 23.05.2018 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

0
Kurs ausgebucht

Verkehrskunde

Kursname

VKU 28. Mai 2018

Kursdaten

28.05.2018 19:00 29.05.2018 19:00 04.06.2018 19:00 05.06.2018 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

8

Verkehrskunde

Kursname

VKU 18. Juni 2018

Kursdaten

18.06.2018 19:00 19.06.2018 19:00 25.06.2018 19:00 26.06.2018 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 09. Juli 2018

Kursdaten

09.07.2018 19:00 10.07.2018 19:00 16.07.2018 19:00 17.07.2018 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 20. August 2018

Kursdaten

20.08.2018 19:00 21.08.2018 19:00 27.08.2018 19:00 28.08.2018 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 10. September 2018

Kursdaten

10.09.2018 19:00 11.09.2018 19:00 17.09.2018 19:00 18.09.2018 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 22. Oktober 2018

Kursdaten

22.10.2018 19:00 23.10.2018 19:00 29.10.2018 19:00 30.10.2018 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 12. November 2018

Kursdaten

12.11.2018 19:00 13.11.2018 19:00 19.11.2018 19:00 20.11.2018 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 03. Dezember 2018

Kursdaten

03.12.2018 19:00 04.12.2018 19:00 10.12.2018 19:00 11.12.2018 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 11. Mai 2018

Kursdaten

11.05.2018 18:00 12.05.2018 09:00 12.05.2018 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

6

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 01. Juni 2018

Kursdaten

01.06.2018 18:00 02.06.2018 09:00 02.06.2018 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 22. Juni 2018

Kursdaten

22.06.2018 18:00 23.06.2018 09:00 23.06.2018 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

11

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 06. Juli 2018

Kursdaten

06.07.2018 18:00 07.07.2018 09:00 07.07.2018 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 17. August 2018

Kursdaten

17.08.2018 18:00 18.08.2018 09:00 18.08.2018 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 31. August 2018

Kursdaten

31.08.2018 18:00 01.09.2018 09:00 01.09.2018 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 21. September 2018

Kursdaten

21.09.2018 18:00 22.09.2018 09:00 22.09.2018 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 19. Oktober 2018

Kursdaten

19.10.2018 18:00 20.10.2018 09:00 20.10.2018 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 02. November 2018

Kursdaten

02.11.2018 18:00 03.11.2018 09:00 03.11.2018 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 16. November 2018

Kursdaten

16.11.2018 18:00 17.11.2018 09:00 17.11.2018 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 30. November 2018

Kursdaten

30.11.2018 18:00 01.12.2018 09:00 01.12.2018 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 14. Dezember 2018

Kursdaten

14.12.2018 18:00 15.12.2018 09:00 15.12.2018 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12