Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Moto Grundkurs 30 März 2019

Kursdaten

30.03.2019 13:00 06.04.2019 13:00 13.04.2019 13:00

Kursdauer

4 Stunden

Freie Plätze

2

Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Moto Grundkurs 04. Mai 2019

Kursdaten

04.05.2019 08:00 11.05.2019 08:00 18.05.2019 08:00

Kursdauer

4 Stunden

Freie Plätze

4

Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Moto Grundkurs 15. Juni 2019

Kursdaten

15.06.2019 08:00 22.06.2019 08:00 29.06.2019 08:00

Kursdauer

4 Stunden

Freie Plätze

4

Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Moto Grundkurs 12. Juli 2019

Kursdaten

13.07.2019 08:00 20.07.2019 08:00 27.07.2019 08:00

Kursdauer

4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Moto Grundkurs 17. August 2019

Kursdaten

17.08.2019 08:00 24.08.2019 08:00 31.08.2019 08:00

Kursdauer

4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Moto Grundkurs 07. September 2019

Kursdaten

07.09.2019 13:00 14.09.2019 13:00 21.09.2019 13:00

Kursdauer

4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Moto Grundkurs 19. Oktober 2016

Kursdaten

19.10.2019 13:00 26.10.2019 13:00 02.11.2019 13:00

Kursdauer

4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Moto Grundkurs 30 März 2019

Kursdaten

30.03.2019 13:00 06.04.2019 13:00

Kursdauer

4 Stunden

Freie Plätze

2

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Moto Grundkurs 04. Mai 2019

Kursdaten

04.05.2019 08:00 11.05.2019 08:00

Kursdauer

4 Stunden

Freie Plätze

4

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Moto Grundkurs 15. Juni 2019

Kursdaten

15.06.2019 08:00 22.06.2019 08:00

Kursdauer

4 Stunden

Freie Plätze

4

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Moto Grundkurs 12. Juli 2019

Kursdaten

13.07.2019 08:00 20.07.2019 08:00

Kursdauer

4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Moto Grundkurs 17. August 2019

Kursdaten

17.08.2019 08:00 24.08.2019 08:00

Kursdauer

4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Moto Grundkurs 07. September 2019

Kursdaten

07.09.2019 13:00 14.09.2019 13:00

Kursdauer

4 Stunden

Freie Plätze

5

Motokurs A1

bis 50ccm
bis 51-125ccm

Kursname

Moto Grundkurs 19. Oktober 2016

Kursdaten

19.10.2019 13:00 26.10.2019 13:00

Kursdauer

4 Stunden

Freie Plätze

5

Verkehrskunde

Kursname

VKU 01. April 2019

Kursdaten

01.04.2019 19:00 02.04.2019 19:00 08.04.2019 19:00 09.04.2019 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

0
Kurs ausgebucht

Verkehrskunde

Kursname

VKU 29. April 2019

Kursdaten

29.04.2019 19:00 30.04.2019 19:00 06.05.2019 19:00 07.05.2019 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

8

Verkehrskunde

Kursname

VKU 03. Juni 2019

Kursdaten

03.06.2019 19:00 04.06.2019 19:00 11.06.2019 19:00 12.10.6201 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 24. Juni 2019

Kursdaten

24.06.2019 19:00 25.06.2019 19:00 01.07.2019 19:00 02.07.2019 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 15. Juli 2019

Kursdaten

15.07.2019 19:00 16.07.2019 19:00 22.07.2019 19:00 23.07.2019 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 19. August 2019

Kursdaten

19.08.2019 19:00 20.08.2019 19:00 20.02.2019 00:00 27.08.2019 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 16. September 2019

Kursdaten

16.09.2019 19:00 17.09.2019 19:00 23.09.2019 19:00 24.09.2019 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 21. September 2019

Kursdaten

21.09.2019 19:00 22.09.2019 19:00 28.09.2019 19:00 29.09.2019 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 22. Oktober 2019

Kursdaten

22.10.2019 19:00 23.10.2019 19:00 28.10.2019 19:00 29.10.2019 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 11. November 2019

Kursdaten

11.11.2019 19:00 12.11.2019 19:00 18.11.2019 19:00 19.11.2019 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Verkehrskunde

Kursname

VKU 09. Deezember 2019

Kursdaten

09.12.2019 19:00 10.12.2019 19:00 16.12.2019 19:00 17.12.2019 19:00

Kursdauer

je 2 Lektionen

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 05. April 2019

Kursdaten

05.04.2019 18:00 06.04.2019 09:00 06.04.2019 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

0
Kurs ausgebucht

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 26. April 2019

Kursdaten

26.04.2019 18:00 27.04.2019 09:00 27.04.2019 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

8

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 10. Mai 2019

Kursdaten

10.05.2019 18:00 11.05.2019 09:00 11.05.2019 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

9

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 24. Mai 2019

Kursdaten

24.05.2019 18:00 25.05.2019 09:00 25.05.2019 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 14. Juni 2019

Kursdaten

14.06.2019 18:00 15.06.2019 09:00 15.06.2019 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 28. Juni 2019

Kursdaten

28.06.2019 18:00 29.06.2019 09:00 29.06.2019 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 12. Juli 2019

Kursdaten

12.07.2019 18:00 13.07.2019 09:00 13.07.2019 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 26. Juli 2019

Kursdaten

26.07.2019 18:00 27.07.2019 09:00 27.07.2019 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 16. August 2019

Kursdaten

16.08.2019 18:00 17.08.2019 09:00 17.08.2019 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 30 August 2019

Kursdaten

30.08.2019 18:00 31.08.2019 09:00 31.08.2019 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 13. September 2019

Kursdaten

13.09.2019 18:00 14.09.2019 09:00 14.09.2019 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 27. September 2019

Kursdaten

27.09.2019 18:00 28.09.2019 09:00 28.09.2019 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 18. Oktober 2019

Kursdaten

18.10.2019 18:00 19.10.2019 09:00 19.10.2019 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 01. November 2019

Kursdaten

01.11.2019 18:00 02.11.2019 09:00 02.11.2019 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 15. November 2019

Kursdaten

15.11.2019 18:00 16.11.2019 09:00 19.11.2016 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 19. November 2019

Kursdaten

29.11.2019 18:00 30.11.2019 09:00 30.11.2019 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12

Nothelfer

Kursname

Nothilfekurs 13. Dezember 2019

Kursdaten

13.12.2019 18:00 14.12.2019 09:00 14.12.2019 13:00

Kursdauer

Fr 3h / Sa 7h

Freie Plätze

12