Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 22. Februar 2020 / 1. Gruppe

Kursdaten

22.02.2020 13:00 29.02.2020 13:00 07.03.2020 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

1

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 14. März 2020 / 1. Gruppe

Kursdaten

14.03.2020 13:00 21.03.2020 13:00 28.03.2020 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

2

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 25. April 2020 / 1. Gruppe

Kursdaten

25.04.2020 08:00 02.05.2020 08:00 09.05.2020 08:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 25. April 2020 / 2. Gruppe

Kursdaten

25.04.2020 13:00 02.05.2020 13:00 09.05.2020 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 16. Mai 2020 / 1. Gruppe

Kursdaten

16.05.2020 08:00 06.06.2020 08:00 13.06.2020 08:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 16. Mai 2020 / 2. Gruppe

Kursdaten

16.05.2020 13:00 06.06.2020 13:00 13.06.2020 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 20. Juni 2020 / 1. Gruppe

Kursdaten

20.06.2020 08:00 27.06.2020 08:00 04.07.2020 08:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 20. Juni 2020 / 2. Gruppe

Kursdaten

20.06.2020 08:00 27.06.2020 08:00 04.07.2020 08:00

Kursdauer

je 4 Sttunden

Freie Plätze

5

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 15. August 2020 / 1. Gruppe

Kursdaten

15.08.2020 08:00 22.08.2020 08:00 29.08.2020 08:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 15. August 2020 / 2. Gruppe

Kursdaten

15.08.2020 08:00 22.08.2020 08:00 29.08.2020 08:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 05. September 2020 / 1. Gruppe

Kursdaten

05.09.2020 13:00 12.09.2020 13:00 19.09.2020 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 05. September 2020 / 2. Gruppe

Kursdaten

05.09.2020 13:00 12.09.2020 13:00 19.09.2020 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 17. Oktober 2020 / 1. Gruppe

Kursdaten

17.10.2020 13:00 24.10.2020 13:00 31.10.2020 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 17. Oktober 2020 / 2. Gruppe

Kursdaten

17.10.2020 13:00 24.10.2020 13:00 31.10.2020 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5

Kursname

Motorrad und Roller-Grundkurs 07. November 2020 / 1. Gruppe

Kursdaten

07.11.2020 13:00 14.11.2020 13:00 21.11.2020 13:00

Kursdauer

je 4 Stunden

Freie Plätze

5