Motokurs A

beschränkt (<35kw)
unbeschränkt (>35kw)

Kursname

Moto Grundkurs 30 März 2019

Kursdaten

30.03.2019 13:00 06.04.2019 13:00 13.04.2019 13:00

Kursdauer

4 Stunden

Freie Plätze

2

Kursname

Moto Grundkurs 04. Mai 2019

Kursdaten

04.05.2019 08:00 11.05.2019 08:00 18.05.2019 08:00

Kursdauer

4 Stunden

Freie Plätze

4

Kursname

Moto Grundkurs 15. Juni 2019

Kursdaten

15.06.2019 08:00 22.06.2019 08:00 29.06.2019 08:00

Kursdauer

4 Stunden

Freie Plätze

4

Kursname

Moto Grundkurs 12. Juli 2019

Kursdaten

13.07.2019 08:00 20.07.2019 08:00 27.07.2019 08:00

Kursdauer

4 Stunden

Freie Plätze

5

Kursname

Moto Grundkurs 17. August 2019

Kursdaten

17.08.2019 08:00 24.08.2019 08:00 31.08.2019 08:00

Kursdauer

4 Stunden

Freie Plätze

5

Kursname

Moto Grundkurs 07. September 2019

Kursdaten

07.09.2019 13:00 14.09.2019 13:00 21.09.2019 13:00

Kursdauer

4 Stunden

Freie Plätze

5

Kursname

Moto Grundkurs 19. Oktober 2016

Kursdaten

19.10.2019 13:00 26.10.2019 13:00 02.11.2019 13:00

Kursdauer

4 Stunden

Freie Plätze

5